Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Loterij - Blaricums Midwintervuur 2019


Vergunning met kenmerk ...is afgegeven op ... door de kansspelautoriteit.
Algemeen


•Deze loterij wordt georganiseerd door Rotaryclub Blaricum-Centaurea en heeft tot doel om geld in te zamelen voor Het Vergeten Kind en Vlugheid en Kracht. 


•Door deelname aan de loterij gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.


•Deze actievoorwaarden zijn in te zien via www.midwintervuur.nl


•Rotaryclub Blaricum-Centaurea is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze loterij en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de loterij te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze loterij te staken, zonder dat Rotaryclub Blaricum-Centaurea daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de actie, zal door Rotaryclub Blaricum-Centaurea bekend worden gemaakt op de website www.midwintervuur.nl


Op de loterij zijn deze algemene actievoorwaarden van toepassing en op alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


•Deelnemers aan de loterij dienen 18 jaar of ouder te zijn.


•In totaal worden er 1.200 loten uitgegeven.


•In totaal worden er tijdens en na afloop van de loterij 84 prijzen uitgereikt.


•Loten ad € 10 per stuk zijn te koop vanaf 5 december 2016 t/m 6 januari 2017. Op de pagina "Loterij”staat een totaaloverzicht van de te winnen prijzen.


•Tijdens het Blaricum Midwintervuur op 8 januari 2017 worden de winnende lotnummers getrokken. Gewonnen prijzen kunnen op dat moment in ontvangst worden genomen, of worden opgehaald op ... Albert Heijn te Blaricum


•De waardecheques in dit overzicht hebben elk een verschillende looptijd, welke op de waardecheques staat vermeld. Bij besteding van cheques wordt geen contant geld retour gegeven.


•Indien een deelnemer aanspraak maakt op een prijs dient hij daartoe het winnende lot te overhandigen. Indien de deelnemer daartoe niet in staat is, is de betreffende deelnemer niet gerechtigd tot een prijs. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.


•Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.Aansprakelijkheid


•Rotaryclub Blaricum-Centaurea is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door derden te verstrekken loterijprijzen.


•Rotaryclub Blaricum-Centaurea besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie.


•Rotaryclub Blaricum-Centaurea is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de loterij en veiling.


•Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Rotaryclub Blaricum-Centaurea gelden eveneens voor door de Rotaryclub Blaricum-Centaurea ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.


Klachten


•Vragen, opmerkingen of klachten over de actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via de contactpagina op www.midwintervuur.nl. Rotaryclub Blaricum-Centaurea zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te handelen.In het kort:


Rotaryclub

Blaricum-Centaurea


Een Rotaryclub in Blaricum

met 100% dames.


Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved